Svensk besöksnäring bryter mark och bygger broar

omsattning-besoksnaring-besoksnaringen-almi-foretagspartner-tillvaxtresan-almitillvaxtresan2015 omsatte besöksnäringen i Sverige 282 miljarder kronor fördelat på aktiviteter, varuhandel, boende och restaurang samt resor och transporter. 113 av dessa miljarder kom från turismen som utgjorde ett av landets allra största exportvärden. För att sätta det i ett sammanhang så stod livsmedel, en annan stark utmanare, för ”blygsamma” 63 miljarder.

Så vad innebär denna sifferfest i praktiken, förutom ekonomisk lönsamhet och ett ständigt växande intresse från omvärlden? Svaret är att besöksnäringen hjälper till att bygga broar mellan olika kulturer, då hundratusentals nya jobb skapas för såväl svenskar som nyanlända. Bara under 2015 ledde besöksnäringen till att 165 000 människor fick chansen att arbeta och prognosen ser ljus ut då kurvan pekat spikrakt uppåt under de senaste åren.

Hur vårt land mår speglas av hur vi tar emot människor, oavsett om de är här för att de är nyfikna på Sverige eller för att de inte har något val. Så grattis till svensk besöksnäring – en sektor med framtiden för sig!

sveriges-exportvarde-sysselsattning-sysselsattsningsgrad-besoksnaring-besoksnaringen-almi-foretagspartner-tillvaxtresan-almitillvaxtresanVi på Almi ser med spänning på svensk exports framtid och hjälper gärna nya entreprenörer att förverkliga sina idéer och öka tillväxten. Vill du ha en snabbkurs i svensk exportnäring och ta del av mer glädjande statistik? Ta en titt på den här filmen från Svensk Turism AB.

Camilla Ahlsson
Camilla Ahlsson,
Rådgivningsansvarig
018-18 52 11
070-377 97 45
camilla.ahlsson@almi.se