Några sommarrader…

Såg nyligen undersökningen som Universum gjort om attraktionskraft och vad studenter förknippar med olika arbetsgivare. För Almis del hamnar ordet ”meningsfullhet” högst. Att studenterna förknippar Almi med ”meningsfullhet” känns naturligtvis jätteroligt. Vi som arbetar här kan bara bekräfta det, dvs att det är otroligt meningsfullt att få arbeta med alla dessa entreprenörer och företag  och få göra det med en enda huvuduppgift, att de ska lyckas förverkliga sin tillväxtpotential. Att få vara en tillväxtcoach och ha möjlighet att investera i framtida tillväxt genom att lägga tid och det kapital som vi har till förfogande är verkligen meningsfullt.

Det andra ordet som sticker ut för Almi i undersökningen är ordet ”innovation”. Att studenterna kopplar just innovation till Almi känns också riktgt bra. Almi har under många år haft förmånen att vara tidigt med i många innovativa projekt och när vi korskör vår innovationsdatabas med listorna över börsnoterade bolag som kommer från Uppsala hittar vi idag drygt 25 noterade bolag. Ett bolag kanske startar med en innovation men ska bolaget fortsätta växa krävs fortsatt innovation. Det handlar då inte bara om nya tekniska idéer utan även innovation runt tex affärsmodell, logistik, kanal och marknadsföring. Fortsatt tillväxt kräver fortsatt innovation. Det finns mycket som ni företagare har att fundera på om och när ni hamnar i hängmattan i sommar men lägg gärna till en fundering runt dina nuvarande/nya konkurrenter: Vad är det värsta som kunde hända din affär? När du kommit fram till det, fundera då ut hur du kan göra det själv och gör sen det! Med den metodiken kommer inte innovationsgraden i bolaget att stanna av!

Till sist några reflektioner runt vår marknad. Almi har nyligen presenterat den årliga undersökningen som SCB gör över effekterna av Almis insatser för företagens utveckling. Riktigt bra siffror som gör att vi med gott självförtroende kan knacka på dörren hos regionens företag och undersöka om det är något vi kan bidra med, dvs öka möjligheten till att lyckas. Det undersökningen också visar är att företagen i regionen i allmänhet går riktigt bra! Tittar man på klassiska tillväxtmått som ökat förädlingsvärde, omsättning och antalet anställda så placerar sig Uppsala på första eller andra plats i alla tre kategorierna bland Sveriges 21 regioner. Vi befinner oss verkligen på en stark marknad! Det jag skulle önska är dock att företagen än mer gav sig ut i världen. Fortfarande är det under 1000 företag av regionens drygt 40000 företag som under senaste året fakturerat en kund utomlands. Viktigt att vi inte begränsar perspektiven för våra tillväxtresor! Almi kommer öka ansträngningarna för att både inspirera och operativt stödja företagen att öka sin internationalisering framöver.

Hållbar tillväxt är viktigt och inbegriper också att företagaren ska hålla. Med önskan om att alla företagare hittar möjligheter till batteriladdning i sommar!

Bengt-Åke Ljudén