Vi vill öka antalet kvinnliga företagare!

Ett av våra mål är att fler kvinnor ska bli företagare, och vi arbetar aktivt för att inspirera fler kvinnor till att ta steget ut i företagsvärlden. I november förra året var vi huvudsamarbetspartner till konferensen WomEngage där 200 personer från politik, näringsliv och myndigheter samlades i riksdagen för att diskutera utmaningen med att öka andelen företag som drivs av kvinnor. Under 2017 har vi fortsatt att stötta och anordna inspirerande event för att engagera kvinnliga företagare, och för att stötta de kvinnor som inte redan är företagare till att ta steget ut i företagsvärlden. Läs mer